Svaly

Svaly

1. Sval

2. Svazky svalových vláken

3. Krevní cévy

4. Jádro svalové buňky

5. Myofibrila

6. Svalové vlákno

7. Aktin

8. Tropomyosin

9. Tenké myofilamentum

10. Tlusté myofilamentum

11. "Krček" molekuly myosinu

12. "Hlavička" molekuly myosinu

 

     Naše svaly pracují i bez jakéhokoli pohybu, už jenom tím, že vzdorují síle zemské přitažlivosti. Ani ve spánku se všechny svaly neuvolní – svalovina vnitřních orgánů zajišťuje nepřetržitou činnost životně důležitých systémů.

 

     Podle stavby a funkce se svalová tkáň dělí na tři základní typy:

     Hladké svalstvo zajišťuje pomalé a nepřetržité pohyby trávicí trubice, cévních stěn a dalších vnitřních orgánů. 

     Svalovina srdce – myokard – představuje samostatný typ svalové tkáně, která čerpá krev do celého těla. 

     Příčně pruhované svalstvo - Nejsilnější a nejobjemnější jsou kosterní svaly, které umožňují pohyb jednotlivých části těla a které zaujímají kolem 30 procent tělesné hmotnosti u žen a kolem 40 procent u mužů.

 

 

Kosterní svalstvo

     Jenom tento druh svaloviny podléhá naší vůli. Proto se pohybům řízeným přímo centrálním nervovým systémem říká pohyby volní. Kosterní svaly jsou protkány sítí krevních vlásečnic a mnoha nervovými zakončeními. O kosterním svalu se také hovoří jako o svalu příčné pruhovaném, neboť při pohledu pod mikroskopem tak skutečně vypadá.

 

     V lidském těle je asi 640 kosterních svalů. Kosterní sval se skládá ze svalových vláken, oddělených malým množstvím vaziva, jímž procházejí nervová vlákna a cévy krevní i mízní.

     Svalová vlákna vytvářejí snopečky a snopce oddělené od sebe rovněž vazivem. Souhrn snopců vytváří svalové bříško, které je pokryto tenkou vazivovou blánou zvanou fascie. Svalové bříško na obou koncích přechází ve vazivové šlachy, jimiž se sval upíná na kostru.

 

     Svalová vlákna kosterního svalu jsou dlouhé, protáhlé mnohojaderné buňky dosahující délky 0,5 až 20 cm, ve velkých svalech až 30 cm. Uvnitř svalových vláken se nachází polotekutá, růžově zbarvená hmota – sarkoplazma, v níž jsou uloženy tzv.myofibrily, které jsou vlastními nositeli stažlivosti svalu. V jednom svalovém vlákně může být několik set až několik tisíc myofibril. Právě na myofibrilách, procházejících celým svalovým vláknem, je vidět střídání světlých a tmavých pruhů, které je způsobeno složením bílkovinných řetězců myosinu a aktinu.

 

      Povely k činnosti jsou ke svalům přiváděny hybnými nervy, vystupujícími z míchy nebo přímo z mozku. Nervová vlákna se ve svalu větví a podle jemnosti prováděných pohybů připadá na jedno nervové vlákno různý počet svalových vláken. 

Povel ke stahu svalového vlákna postupující k němu po nervovém vláknu má charakter šířící se elektrické vlny, které říkáme akční potenciál. Když tento potenciál dorazí do nervosvalové ploténky, podnět ke stahu je v ní svalovému vláknu předán chemickým prostředníkem – acetylcholinem. V nitru svalového vlákna dochází vlivem podráždění k uvolňování iontů vápníku a k jejich vazbě na bílkovinu troponin. Důsledkem je uvolnění molekul aktinu a myosinu z klidového postavení, a tedy stah svalového vlákna.

 

     Tento děj vyžaduje ovšem dodání energie. Zdrojem energie jsou látky adenosintrifosfát a kreatinfosfát, které se vytvářejí ve svalovém vláknu při štěpení glukózy a mastných kyselin. Nezbytnou podmínkou správného štěpení glukózy je přítomnost kyslíku. Není-li ve svalu k dispozici dostatek kyslíku, jako je tomu na počátku práce nebo při větším svalovém výkonu, kdy krev nestačí pracující svaly kyslíkem plně zásobit, vzrůstá ve svalech a druhotně i v krvi koncentrace kyseliny mléčné, což se navenek projeví bolestí ve svalech.

 

     Ačkoli se zdá, že svalnatý kulturista má oproti netrénovanému úředníkovi více svalových vláken, jejich množství na zevní muskulatuře nezávisí. Svalová vlákna kulturisty jsou pouze větší a silnější a je mezi nimi také mnohem více vazivové tkáně. Fyzická aktivita stimuluje totiž produkci většího množství aktinu a myosinu, což vede jak k růstu myofibril v jednotlivých svalových vláknech, tak k zesilování celých vláken. U mužů sehrává svou roli i mužský pohlavní hormon testosteron.

 

Hladké svalstvo

     Je typem svaloviny vnitřních orgánů, zejména trávicího a dýchacího ústrojí, dělohy, močového měchýře, cévních stěn a kůže. Má vrstevnatou stavbu a pracuje sice pomalu, ale vytrvale a prakticky bez únavy. Hladká svalovina je tvořena protáhlými, vřetenovitými, jednojadernými buňkami, které se mohou prodloužit až na desetinásobek klidové délky (např. v děloze nebo močovém měchýři). Činnost hladkých svalů si většinou neuvědomujeme. Nelze je ovládat vůlí a stahují se jen na podněty autonomních nervů. Ve stěnách žlučovodů, močovodů a střev jsou svalové buňky uspořádány do dvou vrstev – kruhové a podélné.

 

      Střídavé stahy obou vrstev vyvolávají vlnový, peristaltický pohyb, který posunuje např. tráveninu vpřed a vždy jedním směrem, třeba i v poloze hlavou dolů. Zvláštností hladkého svalu je, že se stahuje po předchozím protažení i bez nervového nebo chemického vlivu. 21

-----------------------------------

 

Novinky

 

     Je-li tělo zdravé a fit, potom pracují svaly a nervy spořádaně a harmonicky. Nervy dodávají impulzy a vyvolávají signály a svaly vykonají práci. Obojí jsou spolu tak úzce spojeny, že porucha jedné složky ochromí i tu druhou. Existuje mnoho nemocí, které mají příčinu ve zneužívání svalů, nervů, a kostí těla.

 

     Nejhorší forma zneužití jsou oběti módy. Míním teď nošení vysokých podpatků. Vždycky, když móda nadiktuje vysoké podpatky, stávají se zranění, poklesnutí orgánů a ženské choroby častější a výraznější. Tato škoda se zřídka odhalí hned. Když se dostaví potíže, nesvádějí se obyčejně na nohy. Vysoké podpatky přivedou postupně všechny kosti - od nohou, přes kyčle, páteř až k lebce, z jejich přirozené polohy. To znamená enormní tlak na nervy, svaly a orgány celého těla.

 

     Zjistil jsem, že noha je ve své přirozené poloze tenkrát, když se co nejvíc dotýká země, jako při chůzi naboso. Podpatek by neměl být vyšší než 12 milimetrů. Podle mých zkušeností a zkušeností tisíců jiných, jsou sandály ta nejzdravější a nejpraktičtější obuv. Nohy potřebují dýchat, potřebují co nejvíc vzduchu, jinak se jedy, které se zde přitažlivostí zemskou zvýšeně hromadí, mohou zpětně dostávat do krve. Nedostatek vzduchu podporuje kožní plíseň a potivost nohou.

 

     Dříve jsem trpěl všemi těmito neduhy. Od té doby co nosím sandály, nemám žádné problémy, ani nikdy studené nohy. Mnoho nervových a svalových potíží, způsobených špatnou výživou, mohou člověka pro celý život zmrzačit, jestliže ji nezměníme.

 

     Zjistil jsem na příklad, že dětská obrna může být vyvolána nesprávnou výživou matky nebo oběti samé. To, že zbytek světa nemá zájem pracovat vědecky v tomto směru, mě nezastrašuje a vůbec nezbavuje odvahy. Objevil jsem ke své vlastní spokojenosti pravdu, jak můžeme být úspěšní a jak můžeme ztroskotat. Ani moje rodina ani já neznáme kompromisy v našem způsobu života, já pokračuji den co den ve svých výzkumech, abych odhalil všechno, co je v mých silách a co nám pomůže omládnout.

 

     Zavčas jsem pochopil, že všichni lidé nejsou zralí pro přirozenou výživu a způsob života. Volí si svoji potravu, zábavu a využití volné Lidé, jejichž vědomí je orientováno příliš tělesně a materiálně, následují masy jako stádo. Všechno, co je nezvyklé a leží mimo schopnost jejich chápání a porozumění, je hrozné, idiotské a bláznivé bez ohledu na důkazy.

 

     Jestliže člověk náhodou nebo plánovitě dosáhne vyšší úroveň přesvědčení, potřebuje stravu s vyšší "vibrací" než je nabízená, vařením a zpracováním usmrcená, obsahující koncentrované škroby a bílkoviny.

 

     Raduji se vždycky z nadšení a uznání všech těch, kteří se ke mně hlásí, aby mně oznámili, jaký užitek získali dodržováním mého učení. Chtěl bych uveřejnit dopis jedné maminky, které si velice vážím:

 

     "Derek onemocněl v lednu minulého roku když mu byly 2 roky, byl ochrnutý a oslepl ...
Lékaři se vzdali veškeré naděje, nemohli pro něho již nic udělat... tkáně jeho očí byly prý zničeny a přirovnávali oči k prázdným mušlím ... nedoufali, že by někdy mohl vidět. Zaslechla jsem, že je šťáva z karotky dobrá pro oči... Chvála Bohu začal Derek o vánocích zase vidět. Všichni se tomu divili. Teď doporučuji každému, kdo je nemocen, karotkovou šťávu... Mimoto jsem vám chtěla ještě říct, že Derek už zase chodí a je skoro vyléčený."

 

     "Jiný dopis jsem dostal od jednoho lékaře z Kalifornie a cituji:

 

     "Kvůli šťávám beru teď případy, které bych bez pomoci šťáv nikdy nevzal. Ochrnutí nejhoršího druhu reagují na ně překvapivě dobře..."

 

     Jestliže se mě zase zeptáte "proč to neví každý" - musím opakovat, že lidé s nižší mírou přesvědčení dávají přednost užívání něčeho, co jim přinese okamžitou úlevu, ale všechno ostatní přenechají budoucnosti. Chybí jim prozíravost, aby začali pátrat po příčině a odstranili ji změnou způsobu svého života.

 

     Svaly přijímají zvláště mnoho kyseliny močové, která je vedlejším a konečným produktem trávení a štěpení bílkovinných molekul. Sníme-li maso, rozštěpí se zažívacím procesem na tuk a molekuly aminokyselin, ze kterých je složeno. Tímto pochodem vzniká velké množství kyseliny močové.

 

     Normálně by se měla tato kyselina ledvinami j vyloučit. Svaly ji však přijmou dříve, než mohla být vyloučena. Přijímají jí vždy větší množství tak dlouho, až je dosažen bod nasycení a potom začne krystalizovat.

 

     V tomto okamžiku se začnou tvořit mikroskopicky malé, ostré krystalky, které zůstávají ve svalech. Při pohybech naráží tyto krystalky na pochvy nervů v sousedství - varování před blížícími se problémy. Potíže mají různá jména, jedno z nich je revma, jiné neuritis a další ischias. Na tom není vůbec nic mysteriózního. Jde o zákon příčiny a následku, který se uplatnil.

 

     V průběhu let jsem vyšetřil tisíce vzorků moče mužů, žen a dětí. Zjistil jsem, že u jedlíků masa by se mělo asi jedním litrem moči vyloučit třicet pět gramů kyseliny močové. Průměrný obsah kyseliny močové v provedených analýzách byl mezi třemi až pěti gramy. To znamená, že tito lidé zadrželi v těle až dvanáctkrát větší množství, které mělo být vyloučeno. Většina z nich trpěla těžkými bolestmi, vyvolanými krystalky kyseliny močové, u některých potíže právě začínaly.

 

     Nebylo žádným překvapením najít v moči a stolici těchto lidí příliš mnoho parametrů, ukazujících na předčasné stárnutí. Neustálé tupé bolesti vedou k tvorbě malých vrásek na hladké kůži, ze kterých se brzy vyvinou linie stáří.

 

     Nejzajímavější část této studie bylo pozorování, že hodnota kyseliny močové při analýzách s měsíčním odstupem zvolna, ale zřetelně stoupala, když tito lidé ráno po probuzení a večer před spaním vypili sklenici horké vody se šťávou z jednoho citronu, škrtli ze svého jídelníčku koncentrované bílkoviny, především maso a pili denně půl až jeden litr čerstvé šťávy z karotky, červené řepy a okurky. Samozřejmě se varovali také potravin obsahujících škrob. Tímto přirozeným způsobem zmizely samozřejmě pozvolna i bolesti.

 

     Víc jak čtyřicet roků jsem experimentoval s různými stroji a aparáty na přípravu šťáv. Brzy jsem přišel na to, že nestačí šťávu z ovoce a zeleniny jednoduše vytlačit nebo jak je to dnes běžné, vysokými obrátkami odstředit. Až když jsem připravoval šťávy hydraulickým lisem, uviděl jsem výsledky, které byly jak překvapivé, tak trvalé.

 

     Mám před sebou ležet stoh výsledků močových analýz, které byly provedeny v posledních dvaceti letech, které mně jasně ukazují, že zmíněná metoda získávání šťáv je bez pochyby ta jediná cesta, jak docílit trvalé výsledky. Odšťavovač Champion je dobře vymyšlený stroj, který rozruší buňky ve vláknině zeleniny a ovoce, aby se uvolnily atomy a molekuly minerálií, chemických elementů a vitamínů. Rozemele zeleninu na jemnou kaši, která se hydraulicky vytlačí a získá se mnoho šťávy, ve které zůstanou enzymy a vitamíny zachovány.

 

     Podle mně je to dobrý přístroj, který dokonale "odšťavuje". Není-li odšťavování dokonalé, jsou i šťávy méně kvalitní a nemůžeme potom očekávat stejné výsledky.

 

     Lidé obyčejně zjistí, že se šťávami zmizí jejich bolesti překvapivě rychle, jejich zdravotní stav se zlepší, vyhladí se vrásky v obličeji a vůbec se objeví známky oznamující směr k omlazení.

 

     Naproti tomu vyšetření moče u lidí, kteří se po léta stravovali syrovou zeleninou nebo pili jejich šťávy, obsahovala normální, průměrné množství kyseliny močové v 1 litru moče. Jestliže přestaneme jíst maso, vyloučí se toto normální množství kyseliny močové více méně snadno ledvinami.

 

     Nesetkal jsem se ani s jediným člověkem, který po léta jedl jen syrovou potravu a pil čerstvé šťávy a který by měl revmatické potíže. Nadměrná konzumace tuků, především ve formě pečených a v tuku připravovaných potravin, má velmi škodlivý, degenerativní účinek na tělo a jeho pohyblivost.

 

     Tuky jsou naše nejcennější energetická rezerva a dají se srovnat s baterií v autě, která obsahuje elementy umožňující jí střádat elektrický proud, který potřebujeme k nastartování motoru. Tuky jsou v malých množstvích obsaženy skoro v každé zelenině, ano i salátech a ovocných plodech. Vařením se však zničí a rozpustí. Avokádo a olivy obsahují ten nejlepší tuk, který může tělo upotřebit.

 

     Abychom udrželi naše svaly mladé a elastické, musíme je vyživovat přírodními potravinami, které obsahují živé, život darující látky a které jsou bohatě obsaženy v salátech, zelenině a ovoci. Tělo je přijme velmi snadno.

 

     Myšlenka vybudovat svalstvo zvedáním závaží je jen v určitých mezích správná, máme-li dobře vypracovaný program, který udržuje celé tělo pohyblivé. Jestliže se koncentrujeme jen na mohutné svaly na pažích, prsou a nohou, poznáme brzy, že harmonie se zbývajícím tělem je porušena. Při svalovém tréninku jsou výživa a odpočinek stejně důležité jako pohybová cvičení.

     Důležité je ovšem také dýchání, protože práce svalů produkuje mnoho kysličníku uhličitého. Tento plyn se vylučuje plícemi a je těžší než vzduch.

 

     Již jsem se zmínil o tom, že je spíše škodlivé než užitečné zhluboka se nadechovat, aniž bychom před tím odstranili těžký vzduch z plic vydechnutím. Před každým tréninkem bychom měli nejdřív provést dechová cvičení, která osvobodí naše plíce od všeho, co by zabraňovalo vzduchu vniknout do těch nejhlubších plicních oddílů.

 

     Doufám, že teď máte jasnou představu, jak se musíte o své svalstvo starat a jak je to důležité při vaší snaze najít tu nejlepší cestu k omládnutí. 17

 

 

  …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze