Pohlavní žlázy - ženské

 

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

9c. Ženské orgány: děloha (uterus)

 

ŽENSKÉ ORGÁNY: DĚLOHA (uterus)

     Děloha je ženský rozmnožovací orgán. Je však víc než toto; žena má s ní totiž celoživotně často takové problémy, které mohou ovlivnit celou domácnost a okolí - a často to také činí.

 

     Všeobecně nekončí u neprovdané ženy tyto problémy nikdy; u provdané ženy se tyto problémy zmnohonásobí!

 

     Snad ta nejméně známá příčina velkých problémů u žen - vyčerpanost (stálá únava, neschopnost dohnat nedostatečný spánek) - je ztráta mandlí. Tato skutečnost se všeobecně neuznává, ale potvrzuje se denně jako správná.

 

     Přesto vystavujeme děti a často i dospělé nesmyslné ztrátě těchto malých důležitých orgánů, která má rušivý účinek na celý život člověka. A nemyslete si, že muži jsou odolnější proti těmto následkům než ženy.

 

     Jak jsem již v předchozích kapitolách vysvětlil, je jen velmi zřídka nutné mandle odstranit.

Zanítí-li se, je to jen varování, že je v těle mnoho toxinů, se kterými si tělo - bez následků - nedovede poradit. Místo odstranění mandlí by pomohla zlikvidovat toxémii, která se projevila nemocnými mandlemi, řada střevních výplachů.

 

     Žena, které byly odstraněny mandle a která má šest dětí, u kterých byly mandle také odstraněny, má šestkrát víc problémů - totiž své a svých dětí. Bezpodmínečně si přečtěte desátou kapitolu „Vazivo a vitamin C“.

 

     Děloha je dutý, nepárový orgán, tvaru hrušky s tlustou svalnatou stěnou. Před ní leží močový měchýř a za ní esovitá klička (colon sigmoideum) tlustého střeva (část sestupného tračníku před konečníkem).

 

     Podívejte se na obě vyobrazení tlustého střeva a sice na kresbu normálního střeva a tlustého střeva naplněného a ucpaného rozkládajícím se odpadem (viz diagram „Léčba tlustého střeva“). Představte si, jak je děloha utlačována mezi fekáliemi naplněným tlustým střevem zezadu a vpředu „z nedostatku času“ na prasknutí naplněným močovým měchýřem! Překvapuje vás, že je tolik případů vyhřezlé dělohy? Spíše překvapuje, že se neobjeví něco závažnějšího - například rakovina. Děložní dutina má tvar trojúhelníku a je na přední a zadní straně zploštělá. Zobrazení ukazuje průřez ženskou pánví. Graficky je v centru znázorněná dlouhá děloha s tlustým střevem vpravo nahoře a kličkou tenkého střeva pod ním.

 

     Vpravo pod dělohou vidíme podélný řez konečníkem, přesně nad dolním úsekem konečníku je vagína (pochva), téměř paralelně vpředu probíhá močová roura, která vychází z močového měchýře uloženého pod dělohou.

 

     Esovitá klička tlustého střeva a konečníku jsou na obrázku mírně rozedmuté nahromaděnými zbytky po nedokonalém vyprázdnění. K tomu si ještě představte, že váš močový měchýř je až po okraj plný a vy nemáte možnost jej okamžitě vyprázdnit. Co se stane s dělohou? Jste-li náhodou v jiném stavu - co to musí být za utrpení pro dítě, které se ve vás vyvíjí?! Je zcela neschopné něco podniknout a musí trpělivě čekat, až se narodí, možná s tělesnou nebo duševní vadou.

 

     Co za enormní zodpovědnost je být těhotnou! Neměli byste z ohledu na sebe a z lásky k svému dítěti udržovat svoje tlusté střevo v co nejlepší možné čistotě? Jak toho nejlíp dosáhnete? Zcela určitě ne projímadlem! Střevními výplachy je ta jediná, logická a moudrá odpověď.

 

     Žena by měla v každém stádiu svého života myslet na prevenci. I neprovdaná žena musí pečovat o to, aby její orgány perfektně pracovaly. Musí se naučit na příklad zahánět každý příval zlosti a brát věci tak jak přijdou a myslet si, že všechno špatné by mohlo být ještě horší.

 

     Vystříhejte se být žárlivými, zlostnými a pomstychtivými a odhoďte všechny negativní myšlenky do odpadového koše - kam také patří! Neobviňujte nikoho na světě, kromě EVY, že jedla zakázané ovoce. Buďte šťastné, veselé a nadšené. To pomáhá!

 

     Měl bych připojit několik slov o škodlivém kouření, kterému propadlo tolik žen. Jestliže si myslíte, že kouření je „šik“, jste bláznivější než bláznivé. Jestliže si myslíte, že kouření uklidňuje nervy, nalézáte se na pokraji slabomyslnosti. Ten nejškodlivější návyk, kterému může žena propadnout, je kouření. Stane se závislou na nikotinu. Proč je to tak nebezpečné? Protože žena potřebuje čistou krev a jediným zdrojem života krve je vzduch, který vdechujeme do plic.

 

     Krev odejme ze vzduchu kyslík k výživě a očistě buněk a tkání těla. Tabákový kouř ucpe malé vzduchové váčky v plicích a znemožní jim plné využití čistého vzduchu. Stejně jak je nemožné kouřit a neinhalovat, tak je nemožné dýchat čerstvý vzduch v zakouřené místnosti. I pro tělo nekuřáka má vdechování vzduchu otráveného cigaretovým kouřem stejně zhoubný účinek.

 

     Kdyby tak ženy mohly nahlédnout do „uzavřeného“ oddělení některé z klinik specializovaných na léčení rakoviny! Uviděly by muže a ženy bez nosů, úst nebo poloviny obličeje... Tak tedy, milé sestry, pokračujte dál a kuřte podle libosti!

 

     Mimoto má kouření u žen přímý vliv na rozmnožovací orgány a vede často k předčasnému klimakteriu (přechodu) spojenému s obtížemi. Všechno, co narušuje chod přírody, ovlivňuje negativně kvalitu života.

 

     Jestliže se zanedbává včasné vyprazdňování močového měchýře a jestliže je tlusté střevo přeplněno kvasícími a zahnívajícími látkami, vede to obyčejně k menstruačním potížím, kterými trpí spousta žen a dívek. I zde vám mohou výplachy střeva ušetřit mnoho nepříjemností.

-------------------------------------------

 

Novinky

 

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

MLÉČNÁ ŽLÁZA

     Mléčné žlázy u žen mají bezprostřední spojení a vztah k rozmnožovacím orgánům. Ještě s větší důležitostí se podílí na funkcích ostatních žláz, např. hypofýzy, příštítných tělísek, nadledvinek a přirozeně vaječníků. Vliv mléčné žlázy na mandle je obrovský. Tento regulující a vyrovnávající účinek ovlivňuje zdraví a pohodu celého organizmu, duševní a emocionální oblasti denního života ženy.

 

     Když se připustí, aby se ve vydutích tlustého, střeva, stojících ve spojení s mléčnými žlázami, nahromadily hnijící fekálie, musí se počítat s tím, že mléčná žláza hlásí tento stav ostatním žlázám a dochází „k nevysvětlitelné“ poruše, která dělá ženu labilní a náladovou.

 

 

     Těší-li se žena pevnému zdraví, jsou její intuitivní schopnosti silné a bdělé. Jestliže se však tlusté střevo po celý život zanedbává, mlží se ty nejlepší instinkty a postižená osoba má sklon k sebelítosti.

 

     Jak jsme si řekli v jedné z předchozích kapitol, panuje hypofýza nad nervstvem. Často jsem viděl na rentgenovém snímku tlustého střeva, že sice vak slepého střeva, mající vztah k hypofýze se zdál být v pořádku, ale že výduť tlustého střeva, mající spojení s mléčnou žlázou, vykazovala změny. To se odráželo u žen v nervózních náladách, které se normalizovaly po střevních výplaších.

 

Mléčné žlázy mají co do činění s menstruačním cyklem. Nepravidelnosti v této oblasti mají často spojení se zácpou. Obrázek, nakreslený podle rentgenového snímku 36 leté ženy ukazuje, jak vážně může být narušena rovnováha a pravidelnost ženského těla. Všimněte si u tohoto zvláštního případu u dolního konce vzestupného tračníku, která ukazuje na parazity. Dále si všimněte, jak je druhý konec tlustého střeva - konečník - přeplněn odpady.

 

     To je důkazem, že tato žena příliš často nenásledovala „volání“ svého střeva. Mimoto vidíme, že váha této masy musela způsobit škody na děloze a močovém měchýři. Důsledkem jsou často menstruační poruchy.

 

     Stačí když muži neudržují svoje tlusté střevo v čistotě a starají se tím o rozedmutý konečník, který se jim za to odmění prostatickými potížemi. Avšak žena, ta má daleko víc rozmanitých problémů, kterým by měla a musí čelit, aby se vyvarovala potíží. Nesmí vás ani napadnout považovat nahodilé a všelijakým způsobem provedené střevní výplachy za univerzální lék. Od toho jste daleko vzdáleni. Nestaráte-li se o to, co vašemu tělu dodáváte, potom byste se měli skutečně nad sebou zapřemýšlet.

 

     Doporučuji pro začátek moji knihu „Zdraví & salát“, která obsahuje příklady mých vlastních jídel, o kterých tisíce lidí každého věku napsalo, že obrátila jejich život k lepšímu.

 

     Ale i jiné důležité hledisko je nutno respektovat a to duševní stránku našeho denního života. Pozorujte svědomitě vaši duši, studujte svoje nálady, učte se kontrolovat vaše myšlenky. Ať už podniknete cokoliv, nepřikloňujte se k nějakým filozofiím, které nejsou myšleny pro nás, západní civilizaci. Jejich pomíjivé sliby - a musím hlavně oslovit východní kulty - příliš často způsobují, že oběti ztrácejí smysl pro realitu, který potřebujeme, jestliže chceme žít v tomto světě v duševní rovnováze. Nemluvím nezasvěceně, ale na základě dlouholetých studií prakticky všech kultů a náboženství, které dnes převládají. Je mně jasné, že tato rada je bezpředmětná pro lidi, kteří jsou marnými očekáváními, plnými fantazie tak ovlivněni doktrínou, že se dostávají do stavu podobnému bezvědomí nebo spánku, pro který naše tělo a duše nejsou stvořeny. Je to nebezpečná hra s rozumem, která zatahuje do osidel všechny, kteří nejsou schopni samostatně myslet.

 

     Celoživotní výzkumy mně ukázaly, že Bůh stvořil každého z nás k určitému účelu; je na nás, tento „účel“ najít. Protože nemůžeme dostat odpověď z „ničeho“, byla nám dána bible, neomylné slovo Boží, jako návod. Studujte ji.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze