1. Pozitivní myšlenky

     Mnozí z nás dělají tu chybu, že věnují svou pozornost co nejvíce věcem, které nechtějí a kterých se obávají, jako například chudobě, nemoci, neúspěchu nebo jiným selháním. Tento strach je následkem nesprávně orientovaného duchovního postoje, jehož důsledkem je, že člověk přitahuje přesně ekvivalenty toho, o čem nejvíce přemýšlí a čeho se obává. pochmurné a smutné myšlenky obsahují víru v neštěstí, protože tím, že se něčeho obáváme, člověk přece pokládá za možné, že by se to mohlo stát.

 

     Důvěra a pozitivní myšlenky způsobují naproti tomu přesný opak, neboť zahrnují víru ve štěstí a dobro. Všechny myšlenky, ať jsou pozitivní nebo negativní, mají tedy moc uskutečnit životní poměry, které jim neuvěřitelným způsobem odpovídají.

 

     Myšlenky mají neuvěřitelnou energii, a proto je možné skutečně říci: „člověk je tím, na co dennodenně myslí“.

 

Novinky

 

     Myšlenky mohou člověka zničit, ale mohou ho také pozdvihnout, dát mu křídla a vynést ho do pozoruhodných výšin.

 

     Můžete se stát brzdou nebo plynovým pedálem - záleží to jen na nás, kterou páku chceme obsluhovat.

 

     Naše myšlenky mají totiž moc uvolnit v atomech ty nejjemnější vibrace, které se stále více zpevňují, až se stanou realitou, přičemž bázeň a strach jsou negativní energií vnitřní slabosti, jíž se člověk pevně připoutává k omezením a neúspěchům.

 

     Čím více se ale budeme snažit, abychom vpustili do našeho života silné, pozitivní vibrace z našich myšlenek, tím více přispějeme k tomu, aby v našem všedním životě zakotvili dobré věci a šťastné poměry.

 

     Každý člověk je schopen vytěžit tuto sílu rozdávající energie ze svého nitra a vyzařovat ji - závisí to jen na tom, aby správně motivoval a užíval své myšlenky.  8

 

 

 

1. Nikdy nejste tak staří, abyste nemohli omládnout

 4. Předpoklad zářícího zdraví: zdravě myslet

23. Jaký musíme mít postoj k životu, chceme-li omládnout?

26. Omládněme společně

 

 

  …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze